Akademia Produktywności
TwitterFacebookGoogle

Warsztaty ThinkLEAN!

Cena NETTO: 4500 PLN

but01

„Metoda szkolenia w grupie ludzi, którzy przy pomocy moderatora wspólnie analizują zagadnienia i swoją skuteczność jako zespołu, aby podjąć działania, w jakie będą w przyszłości zaangażowani…”

Realizujemy warsztaty wg autorskich programów, opartych na praktycznych aspektach zaczerpniętych bezpośrednio z hal produkcyjnych…

 test

Warsztaty ThinkLEAN! realizowane są na bazie programowej Warsztatów KANBAN – przybliżają zagadnienia planowania produkcji w oparciu o dwa systemy. Tradycyjny pchany i typowy Kanban ciągniony.

Jest to jedno z ogniw filozofii LEAN MANAFCTURING. W czasie warsztatów uczestnicy poznają techniki pozwalające na usprawnienie procesu produkcyjnego poprzez maksymalizację wykorzystania czasu pracy ludzi i maszyn. Na podstawie symulacji realnych warunków poznają , gdzie i jak szukać oszczędności oraz jak przereorganizować produkcję, aby bez zmian personalno-maszynowych zwiększyć wydajność produkcji z równoczesnym obniżeniem jej wadliwości.

Dodatkowym elementem wzbogacającym  program warsztatów jest unikalny test kompetencji pracowników – uczestników warsztatów. W trakcie rozgrywki uczestnicy realizują zadania zgodnie z przydzielonym scenariuszem, wcielając się w role: Kierownika Produkcji, Technologa, Zaopatrzeniowca, Magazyniera, Pracownika Liniowego.

Podczas rozgrywki uczestnicy mogą „przyjrzeć” się rozwiązywanym problemom z punktu widzenia każdego ze stanowisk organizacyjnych; uzasadniają podejmowane decyzje w postaci notatek, które po zakończeniu rozgrywki – umożliwiają wygenerowanie sprawozdania, zaś porównanie zapisu przebiegu rozgrywki ze scenariuszem referencyjnym oraz weryfikacja kluczowych aspektów w zakresach uprawnień i odpowiedzialności symulowanych stanowisk umożliwia wygenerowanie unikalnego testu kompetencji pracowników.

Produkcyjna gra symulacyjna umożliwia symulowanie warunków panujących w prawdziwym przedsiębiorstwie produkcyjnym oraz rozwiązywanie zagadnień (case study) opartych na prawdziwych zdarzeniach. Umożliwia zdefiniowanie i obserwowanie sposobów podejmowania decyzji przez osoby wcielające się w kierownicze stanowiska.

Zadaniem każdego uczestnika gry jest realizacja złożonego zamówienia oraz rozwiązywanie piętrzących się problemów związanych z realizacją procesów produkcyjnych.

Każda decyzja jest rejestrowana w aplikacji i pozwala na stworzenie unikalnego „profilu kompetencji” uczestnika gry.

Forma warsztatów

Warsztaty realizowane są w formie zamkniętej – w siedzibie zamawiającego. Ilość osób Grupa do 10 osób, w przypadku chęci przeszkolenia większej ilości osób – prosimy o kontakt telefoniczny z Managerem Produktu. Termin warsztatów – do uzgodnienia – proszę podać proponowany termin w zamówieniu lub skontaktować się telefonicznie z Managerem Produktu. Czas trwania warsztatów Warsztaty dwudniowe – o ile nie uzgodniono inaczej – 2 x 8 godzin zegarowych, np. 09.00 – 17.00

but02

but1 Wprowadzenie do Lean Manufacturing   but1 Wstęp do KANBAN – system PUSH i PULL   but1 Opis sytuacji pierwotnej – produkcja w systemie PUSH   but4 Mapowanie strumienia wartości   but5 Określenie czasu cyklu   but6Wygładzanie produkcji   but7Propozycje zmian w organizacji procesu produkcyjnego na podstawie zdefiniowanego strumienia wartości   but8Wprowadzenie kart KANBAN – system PULL

gratis

Tydzień pracy zakładu produkcyjnego w 2 dni!

 Realizacja warsztatów prowadzona jest w oparciu o grę symulacyjną, z wykorzystaniem systemów informatycznych. Polega na zdobywaniu doświadczenia w zarządzaniu produkcją z wykorzystaniem autorskiej aplikacji pozwalającej zaprojektować przebieg procesu produkcyjnego, przeprowadzić jego realizację i sprawdzić osiągnięte efekty.

IMG_0156 Zdjecie0180 IMG_0154

 

Zamówienia warsztatów

but1Bezpośrednio na naszej stronie   but1Kontakt z Managerem Produktu

but1Pobierz formularz zamówienia