Akademia Produktywności
TwitterFacebookGoogle

Warsztaty KAIZEN-BLITZ

Cena NETTO: 1200 PLN

but01

„Metoda szkolenia w grupie ludzi, którzy przy pomocy moderatora wspólnie analizują zagadnienia i swoją skuteczność jako zespołu, aby podjąć działania, w jakie będą w przyszłości zaangażowani…”

Warsztaty KAIZEN BLITZ to metoda zarządzania, pokazująca, że drobne, ale wprowadzane w sposób ciągły usprawnienia działania na poziomie operacyjnym, przynoszą większe efekty, niż kompleksowa reorganizacja firmy.

KAIZEN BLITZ dzięki zaangażowaniu pracowników liniowych w identyfikację problemów, przełamuje bariery organizacyjne i stereotypy dotyczące kształtowania sprawności operacyjnej organizacji, umożliwia wzrost efektywności i produktywności.

Identyfikacja rzeczywistych „wąskich gardeł”, źródeł występowania największych strat (muda), nabycie umiejętności  pracy zespołowej, metodyki rozwiązywania problemów, rejestrowania i dokumentowania postępów i efektów działań określonych w ramach KAIZEN BLITZ to w połączeniu z umożliwieniem pracownikom liniowym efektywnego wpływania na sposób w jaki wykonują swoją pracę – największe korzyści z praktycznego zastosowania KAIZEN BLITZ w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

Natychmiastowe wdrożenie wypracowanych rozwiązań – umożliwia na wzrost świadomości pracowników i pozwala na trwałe wyzwolenie kreatywności pracowników w doskonalenie organizacji, wzrost wydajności i poprawę jakości.

 

Forma warsztatów

Warsztaty realizowane są w formie zamkniętej – w siedzibie zamawiającego.

Ilość osób

Grupa do 10 osób, w przypadku chęci przeszkolenia większej ilości osób – prosimy o kontakt telefoniczny z Managerem Produktu.

Termin warsztatów

- do uzgodnienia – proszę podać proponowany termin w zamówieniu lub skontaktować się telefonicznie z Managerem Produktu.

Czas trwania warsztatów

Warsztaty jednodniowe – o ile nie uzgodniono inaczej – 6 godzin zegarowych, np. 09.00 – 15.00

but02

but1

Wprowadzenie do KAIZEN – metodyka PDCA (Plan-Do-Check-Act), identyfikacja problemów – analiza Pareto, generowanie rozwiązań (burza mózgów), Karta Kaizen Blitz, Raport A3, Rozwiązywanie Problemów Nierozwiązywalnych, 5xWHY (5xDlaczego?), diagram Ishikawy (diagram rybiej ości), 7×7 – 7 pomiarów w 7 różnych warunkach

 

but1

Identyfikacja strat (Muda) w procesie, redukcja kosztów w przedsiębiorstwie, dokumentowanie postępowania – obserwacje migawkowe, zapis/rejestracja przebiegu procesu, analiza danych

 

but1

Identyfikacja obszaru testowego do przeprowadzenia warsztatów Kaizen Blitz

 

but4Wizualna Organizacja Miejsca Pracy

 

- wizyta grupy na hali produkcyjnej/magazynowej w wybranym miejscu testowym

- identyfikacja i omówienie procesów realizowanych na stanowisku pracy

- identyfikacja przepływu materiałów, informacji i wyrobów

- dokumentacja zdjęciowa stanu obecnego

but5Przeprowadzenie sesji KAIZEN BLITZ – udokumentowanie postępowania, określenie zakresu niezbędnych działań oraz nakładów organizacyjnych

 

 

 

 

gratis

Zestaw startowy 5S do wyznaczania layoutów, pól odkładczych

 

galeria-3 galeria-2 galeria-1

 

Zamówienia warsztatów

but1Bezpośrednio na naszej stronie

 

but1Kontakt z Managerem Produktu

but1Pobierz formularz zamówienia