Akademia Produktywności
TwitterFacebookGoogle

ThinkLEAN!

ThinkLEAN! czyli myśl „chudo”!

LEAN MANAGEMENT czyli „odchudzone zarządzanie” to koncepcja wywodząca się z praktyk przemysłowych Toyoty. To nie tylko zestaw narzędzi i praktyk, stosowanych w codziennym działaniu, ale przede wszystkim zmiana w kulturze organizacyjnej przedsiębiorstwa, sposobie myślenia pracowników na wszystkich szczeblach – począwszy od zarządu – na pracownikach operacyjnych kończąc.
LEAN MANAGEMENT to m.in: standaryzacja pracy,  system dostaw dokładnie na czas, nierozerwalne wplecenie kontroli jakości w proces produkcyjny, przepływ jednej sztuki czy system ssący. Wdrożenie poszczególnych narzędzi ma na celu eliminację wszelkiego marnotrawstwa i nakierowanie działań organizacyjnych na wartość dodaną.
Eliminacja marnotrawstwa to olbrzymie potencjalne źródło wyników przedsiębiorstwa oraz poprawy obsługi klientów. Wejście na drogę LEAN to niekończąca się podróż – rozpoczyna się od skutecznej komunikacji wewnętrznej i wdrożenia innego sposobu myślenia – o realizowanej pracy, zadaniach produkcyjnych, organizacji procesu produkcyjnego, itp.
Wdrożenie zmian i uzyskanie oczekiwanego efektu jest zdecydowanie rozłożone w czasie. Dlatego wielu menadżerów szybko się zniechęca do prowadzenia „odchudzonych działań” ponieważ ich efekty widać niejednokrotnie dopiero po kilku miesiącach. Najszybciej widoczne są zmiany wynikające z 5S – ład i porządek na hali można zauważyć gołym okiem, ale ten stan szybko powszednieje i uznaje się, że zawsze tak było.
Dlatego w ramach projektu ThinkLEAN! opracowaliśmy skuteczne narzędzie do zaszczepienia „odchudzonego” myślenia. Opracowaliśmy innowacyjną grę symulacyjną, pozwalająca na odzwierciedlenie rzeczywistych zdarzeń na hali produkcyjnej, występujących przy realizacji zleceń produkcyjnych.

Uczestnicy biorą udział w realizacji zleceń produkcyjnych – każdy z uczestników rozgrywa przygotowane w scenariuszu role na poszczególnych stanowiskach produkcyjnych. Wszystkie podejmowane decyzje są rejestrowane w bazie. Uczestnik ma możliwość porównania swoich decyzji i osiągniętego wyniku z wzorcowym scenariuszem. Dzięki takiemu rozwiązaniu uczestnik gry na zakończenie, po przygotowaniu sprawozdania z gry – otrzymuje profil kompetencji na poszczególnych stanowiskach.

 

gratis

ThinkLEAN! + test kompetencji

 

Tylko u nas!

System PUSH vs PULL!

slidericon3