Akademia Produktywności
TwitterFacebookGoogle

WDROŻENIE – WERYFIKACJA

Na podstawie wyników przeprowadzonego auditu zerowego przedstawiamy procedury wdrożeniowe, kontrolujemy i doradzamy na poszczególnych etapach wdrożenia, prowadzimy audity sprawdzające i oceniamy poziom osiągniętego celu.

Oferujemy pełną realizację wdrożenia lub cykliczną weryfikację procesu wdrożenia prowadzonego samodzielnie przez firmę.

Zapewniamy szeroki dobór narzędzi informatycznych, wspomagających komunikację wewnętrzną wszystkich osób zaangażowanych w procesy wdrożenia, w celu bieżącego monitorowania efektywności podejmowanych działań.