Akademia Produktywności
TwitterFacebookGoogle

GRA SYMULACYJNA ThinkLEAN!

Podstawowym celem produkcyjnej gry symulacyjnej jest rozpowszechnienie i spopularyzowanie narzędzi i technik podnoszących efektywność działania przedsiębiorstw produkcyjnych.

Dodatkowym elementem jest kształtowanie kompetencji z zakresu:

  • umiejętności pracy zespołowej
  • komunikacji wewnętrznej i kooperacji międzywydziałowej
  • organizacji i zarządzania czasem, określania priorytetów, klasyfikacji zadań, planowania pracy w czasie i działania pod presją czasu
  • umiejętności analitycznych – definiowanie celu, krytyczne interpretowanie danych i ocena pracy.

Zaimplementowane narzędzia i techniki zarządzania wykorzystane podczas opracowania scenariuszy gry symulacyjnej:

-         praca zespołowa
-         komunikacja wewnętrzna
-         standaryzacja
-         harmonogramowanie
-         produkcja Just In Time
-         CRM
-         MRP
-         ERP
-         Lean Management

W ramach projektu ThinkLEAN! oraz FabrykaRzeczyDziwnych realizujemy dedykowane sesje produkcyjnej gry symulacyjnej, w której uczestnicy wcielają się w role w przypisanych im scenariuszach. Każdy z uczestników ma określone zadania do zrealizowania. Dodatkowym elementem, utrudniającym realizację zadań jest presja czasu – konieczność zrealizowania określonego zlecenia produkcyjnego w założonym okresie czasu, przy piętrzących się „niespodziankach” organizacyjnych i technologicznych, z jakimi spotykamy się codziennie na hali produkcyjnej.

Każdy z uczestników tworzy raport z gry, który pozwala na określenie kluczowych kompetencji na stanowiskach produkcyjnych.

W ramach przygotowania dedykowanego scenariusza do gry istnieje możliwość zdefiniowania:

- dowolnych stanowisk produkcyjnych i związanych z zarządzaniem produkcją

- dowolnych produktów, będących w ofercie produkcyjnej wirtualnego przedsiębiorstwa z możliwością dowolnego określania przebiegu procesu technologicznego, określania wydajności poszczególnych etapów produkcyjnych oraz globalnych

- dowolnego edytowania struktur materiałowych oraz ich zużycia

- dowolnego kształtowania przebiegu rozgrywki (ilość dni produkcyjnych oraz stopień skomplikowania postawionych uczestnikom zadań do realizacji)

Więcej informacji bezpośrednio u managerów produktu:

Daniel Szałwiński
tel. +48 602 471351

Marcin Lorek
tel. +48 606 138 101

Konrad Błasiński
tel. +48 505 139 509

 

gratis

Warsztaty KANBAN

ThinkLEAN! + test kompetencji