Akademia Produktywności
TwitterFacebookGoogle

AUDIT – ANALIZA

Przeprowadzamy audit zerowy / analizę przedwdrożeniową,  mającą na celu wskazanie miejsc, w których wprowadzenie danych metod wspomagających zarządzanie produkcją będzie miało zastosowanie i przyniesie w efekcie wymierne skutki.

Audit/analiza realizowany jest zgodnie z zatwierdzonymi kryteriami, precyzyjnie określonym celem oraz szczegółowo zdefiniowanym obszarem, który zostaje poddany analizie.

Audit/analiza zostaje bardzo dokładnie udokumentowany przy wykorzystaniu uzgodnionych technik audiowizualnych. Wynikiem auditu jest szczegółowy raport, będący „mapą drogową” przy podejmowaniu działań doskonalących.

W czasie auditu określone zostaną odcinki, w których wskazane jest ustanowienie lidera.