Akademia Produktywności
TwitterFacebookGoogle

GRA SYMULACYJNA ThinkLEAN!

Cena NETTO: 3000 PLN

Podstawowym celem produkcyjnej gry symulacyjnej jest rozpowszechnienie i spopularyzowanie narzędzi i technik podnoszących efektywność działania przedsiębiorstw produkcyjnych.

Dodatkowym elementem jest kształtowanie kompetencji z zakresu:

 • umiejętności pracy zespołowej
 • komunikacji wewnętrznej i kooperacji międzywydziałowej
 • organizacji i zarządzania czasem, określania priorytetów, klasyfikacji zadań, planowania pracy w czasie i działania pod presją czasu
 • umiejętności analitycznych – definiowanie celu, krytyczne interpretowanie danych i ocena pracy.

Szkolenie adresowane jest do personelu wszystkich szczebli zarządzania produkcją.

Cel warsztatów:

Praktyczne zaznajomienie uczestników z zasadami wdrażania i funkcjonowania systemu kanban  oraz nabycie umiejętności wdrażania systemu kanban dla wyrobu w procesie produkcyjnym  na wybranym stanowisku pracy pozwalające na:

 • 70% redukcji czasów przezbrojeń,
 • 30% wzrost wydajności produkcji,
 • 60% redukcji zapasów i robót w toku,
 • 90% redukcję braków produkcyjnych.

Program warsztatów

Gra symulacyjna pozwalająca na poznanie mechanizmów systemu kanban z wykorzystaniem systemów informatycznych klasy ERP.

Wszystkie poruszane zagadnienia są poprzedzone wstępem teoretycznym.

 • Wprowadzenie do  Lean Manufacturing
 • Wstęp do Kanban – system Push i Pull.
 • Opis sytuacji pierwotnej – produkcja w systemie Push.
 • Mapowanie strumienia wartości.
 • Określenie czasu cyklu
 • Wygładzanie produkcji
 • Wprowadzanie zmian na podstawie zdefiniowanego strumienia wartości
 • Wprowadzenie kart Kanban
 • Planowanie i realizacja procesu produkcyjnego na wszystkich kluczowych stanowiskach w zakładzie (kierownik produkcji, magazynier, technolog, pracownik liniowy, …)

Dodatkowe informacje:

- miejsce realizacji: na terenie zleceniodawcy

- ilość osób: grupa max. 10 osób

 

Prowadzący

Warsztaty poprowadzą certyfikowani trenerzy Akademii Produktywności
Marcin Lorek
Daniel Szałwiński

Zgłoszenie

Pobierz formularz zgłoszenia