Akademia Produktywności
TwitterFacebookGoogle

System ssący i KANBAN

Metoda KANBAN opiera się na poszczególnych kartach wyrobów ich cyrkulacji i analizie. Kanban rozwijał się i dziś oznacza także system informacyjny, system planowania, rozdziału oraz kontroli czynności i zadań produkcyjnych. Polega na takim organizowaniu procesu wytwórczego, aby każda komórka organizacyjna produkowała dokładnie tyle, ile w danej chwili jest potrzebne. W metodzie tej, za czynnik krytyczny zarządzania materiałami uznano sterowanie zapasami. Podstawą systemu kanban jest system ssący …

 

 

System Pull (ssący) to metoda zarządzania produkcją, przepływem materiału jak również informacji. Polega na tym że  „ściągamy”  tylko te surowce i komponenty, na które jest zapotrzebowanie w danej chwili, lub też produkujemy tylko to i w takiej ilości jaka wynika z zamówienia klient. Pozwala to na zredukowanie zapasów, optymalizujemy produkcję oraz zmniejszamy produkowane partie wyrobu, co z kolei ma wpływ na ograniczenie błędów jakościowych. O praktycznym zastosowaniu systemu pull dowiedzą się Państwo w czasie unikatowego szkolenia będącego formą gry symulacyjnej w czasie której dowiecie się jak praktycznie zastosować system kanban w swojej organizacji.

 

 

gratis

Warsztaty KANBAN

ThinkLEAN! + test kompetencji