Akademia Produktywności
TwitterFacebookGoogle

Standaryzacja pracy

Czy na wszystkich stanowiskach pracy jest ustanowiony standard wykonywania działań? Co to jest standaryzacja pracy. Standaryzacja na hali produkcyjnej nazywamy uzgodnionione metod pracy, które skutecznie łączą ludzi, materiały i maszyny, w celu zapewnienia jakości, wydajności, bezpieczeństwa i przewidywalności. Wszystkie działania są opisane z uwzględnieniem czasu cyklu, zapasów produkcji w toku, sekwencji działań, czasu taktu, rozmieszczenia przestrzennego, i zapasów niezbędnych dla prowadzenia działalności. Standaryzacja pracy pozwala na osiągnięcie maksymalnej wydajności i zminimalizowanie marnotrawstwa. Pochodząc do standaryzacji rozpatrujemy…

 

 

Podchodząc do standaryzacji należy uwzględnić wszystkie etapy procesu i usytuowania stanowisk pracy. Dokumentacja powinna zawierać dokładnie opisane wszystkie czynności, jakie mają być wykonane w odpowiednich sekwencjach i odpowiednim czasie. Określamy miejsca składowania surowców, wyrobów miejsca obróbcze i odkładcze pola narzędzi i oprzyrządowania. O sposobach podejścia do standaryzacji stanowisk pracy, rodzajach analiz procesu produkcyjnego zapoznamy Państwa w czasie warsztatów z Akademią Produktywności.