Akademia Produktywności
TwitterFacebookGoogle

Przepływ strumienia wartości

Podchodząc do reorganizacji produkcji podstawą jest analiza stanu bieżącego. Zastanawialiście się zapewne w jaki sposób określić i zapisać stan bieżący. Najskuteczniejsze jest zapisanie w postaci strumienia wartości. Strumieniem wartości nazywamy wszystkie czynności, procesy i przepływy materiałów i informacji, które są niezbędne do zrealizowania wyrobu. Strumień taki opracowuje się indywidualnie dla każdego zakładu, wyrobu, detalu. Po określeniu wartości strumienia jego analizie tworzymy wizję przyszłego strumienia, który chcemy stworzyć. Kolejnym etapem jest ciagłe doskonalenie systemu. Przepływ strumienia najczęściej wygląda następująco: …

 

Strumień wartości wygląda następująco

Zamówienie –> planowanie i harmonogramowanie –> zakupy komponentów –> magazynowanie komponentów –> wytwarzanie wyrobu –> magazynowanie wyrobów –> sprzedaż i wysyłka.

Mapowanie strumienia wartości jest szczególnie ważne na etapie wytwarzania wyrobu. Jest to element niezbędny podczas wprowadzania kanban. Mapa strumienia może przyjąć postać schematu: