Akademia Produktywności
TwitterFacebookGoogle

Przepływ jednej sztuki

Stajesz przed problemem – prowadzić proces produkcyjny partiami, czy systemem jednej sztuki. Jeżeli zależy nam na czasie, jakości, wydajności wprowadźmy system jednej sztuki. Cały system opiera się na ….

 

 

 

Przepływ jednej sztuki (one-piece-flow) to przepływ wyrobów jeden za drugim w ilości zgodnej z zamówieniem klienta. W przeciwieństwie do produkcji partiami, przepływ jednostrumieniowy wymaga, aby wyroby przepływały przez maszyny pojedynczo w ciągu zapewniającym realizację zasady FIFO (pierwszy na wejściu, pierwszy na wyjściu).

Przepływ jednostrumieniowy pozwala na:

  • · skrócenie czasu realizacji zamówienia,
  • · redukcję liczby operatorów,
  • · redukcję obsługi magazynów i transportu,
  • · zwiększa elastyczność sterowania produkcją,
  • · obniżenie ryzyka zniszczenia lub uszkodzenia wyrobu,
  • · łatwą i szybką identyfikację miejsca powstania błędu.

 

Korzyści wynikające z przepływu jednej sztuki mają wpłyną na redukcję długości cyklu produkcyjnego (nawet o 70%), redukcję ilości środków obrotowych zaangażowanych w jedno zlecenie, obniżenie ilości braków, a także płynne wprowadzanie zmian w projekcie wyrobu lub planie produkcji.