Akademia Produktywności
TwitterFacebookGoogle

Pomiar efektywności

Jednym ze składników Lean Management jest pomiar efektywności produkcji. Zastanawiałeś się niejednokrotnie na jakim poziomie znajduje się efektywność podejmowanych działań. Czy jest już dobrze? Czy mój poziom efektywności jest zadowalający, a może jestem na poziomie 50%? Czy te 50% to szczyt możliwości? Czy jest realne osiągnięcie poziomu 100%? I co wtedy?

 

Efektywność produkcyjna to nic innego jak zdolność systemu produkcyjnego do spełniania oczekiwań w różnym ujęciu: jakościowym, wydajnościowym, ekonomicznym, niezawodnościowym itp. Aby opracować system mierzenia efektywności należy w pierwszej kolejności przyjrzeć się strukturze firmy i jej długofalowym celom. Każda firma jest inna, jednak przy dogłębnej analizie niemalże zawsze możliwe jest wyznaczenie zbliżonych celów do osiągnięcia, które będziemy mierzyli za pomocą wskaźników:

  1. Wskaźnika efektywności jakościowej,
  2. Wskaźnika efektywności wydajnościowej
  3. Wskaźnika efektywności organizacyjnej

Aby pomiar był skuteczny potrzebne są do tego celu odpowiednie narzędzia. Możemy tu wykorzystać narzędzia informatyczne, które pozwolą nam na pomiar on-line, oraz pomiar okresowy. W którym miejscu dokonać pomiaru, aby uzyskać prawidłowe dane? Kiedy dane będą obiektywne? Jak wykorzysta ć wyniki pomiaru w doskonaleniu organizacji? Na te pytania znajdziesz odpowiedź w Akademii Produktywnosci.