Akademia Produktywności
TwitterFacebookGoogle

OEE

Przeprowadziłeś już analizę parku maszynowego? Jaka jest jego efektywność? Jak jest wykorzystywany? Czy coś jeszcze można na nim wykonać? OEE (Overall Equipment Effectiveness) − Całkowita Efektywność Sprzętu lub Wskaźnik Wykorzystania Wyposażenia jest to międzynarodowy standard, pozwalający na mierzenie efektywności wykorzystania maszyn.

 

Dzięki znajomości systemu będzie łatwiejsze zoptymalizowanie produkcji i jej wyrównywanie. Standard OEE jest niezbędnym narzędziem podczas analizy stanowisk i gniazd produkcyjnych podczas wdrażania systemu kanban w zarządzaniu produkcją.

Czym jest wskaźnik OEE? Jest wypadkową trzech innych podrzędnych wskaźników:

  • Dostępności - stosunek czasu zaplanowanego na realizację zadania do czasu który w rzeczywistości można na to zadanie poświęcić. Dostępność obniżana jest przez awarie i zależnie od przyjętej metody przez przezbrajanie i ustawianie maszyn.
  • Wykorzystanie – stosunek czasu dostępnego do rzeczywistej pracy. Dostępność jest zaniżana przez straty prędkości wykonywania operacji.
  • Jakość – stosunek liczby dobrych i wadliwych produktów.

 

Wskaźnik wylicza się według wzoru: OEE = Dostępność x Wykorzystanie x Jakość

Analiza ta pozwala określić, jaka jest bieżąca wydajność maszyn i urządzeń oraz pokazać gdzie powstają straty obniżające wydajność maszyn. Aby sytuację poprawić trzeba wiedzieć jaka jest bieżąca sytuacja, żeby wiedzieć jaka jest bieżąca sytuacja należy ją zmierzyć. W czasie zajęć przeprowadzimy analizę parku maszynowego z jednego z wydziałów Fabryki Rzeczy Dziwnych.