Akademia Produktywności
TwitterFacebookGoogle

KAIZEN BLITZ

Proces ciągłego doskonalenia jest podstawą funkcjonowania każdej organizacji. Tylko ciągłe doskonalenie i zdolność do innowacyjności są motorem jej rozwoju. A czy twoja firma się rozwija? Jak zmotywować pracowników do jej rozwoju. Czy nastąpił już moment, w którym pracownicy identyfikują się z twoją firmą?

Kwintesencją kaizen  są małe usprawnienia mogące zminimalizować straty.

Najwięcej pomysłów tego rodzaju powstaje na najniższych szczeblach organizacji.  Z tego względu wdrożenie kaizen  w przedsiębiorstwie jest równoznaczne z  wprowadzeniem systemu zgłaszania pomysłów ulepszeń dla szeregowych  pracowników firmy. Sukces wielu koncernów jest związany z  doskonaleniem procesów produkcyjnych oddolnie, gdyż kto, jak nie operator stanowiska pracy zna jego niedogodności i potrafi je zmienić. Sukces jest tym większy podczas wdrażania kaizen gdy pracownicy identyfikują się z firmą. Jest to filozofia dalekiego wschodu. Np. w Japonii pracownik pracuje dla koncernu, a w Europie w koncernie. Jak to zmienić?, jak skutecznie wdrożyć Kaizen w organizacji? Jakie korzyści płyną z systemu? Wszystkiego możecie dowiedzieć się na szkoleniach w Akademii Produktywności.

Warsztaty KAIZEN-BLITZ