Akademia Produktywności
TwitterFacebookGoogle

A3

A3.

Spotykamy się z sytuacją, w której nie możemy znaleźć odpowiedzi na dręczący nas problem?, Czy grupa inżynierów nie potrafi rozwiązać problemy technicznego? Czy nasze działania nie przynoszą zamierzonego efektu i zastanawiamy się dlaczego?

Metoda raportowania A3 pozwoli nam na znalezienie odpowiedzi i wyznaczenie drogi postępowania.

 

 

Metoda raportu A3, to narzędzie wszechstronne prowadzące do specyficznego sposobu myślenia i wnioskowania. Jedna kartka papieru formatu A3 wymusza do zwięzłości i wyboru tylko tych działań, które mają największy wpływ na osiągniecie zamierzonego efektu. Raport A3 zorientowany jest na osiągnięcie zadanych celów i ciągłe doskonalenie Kaizen. A3 pozwala na precyzyjne określenie drogi od pomysłu do wdrożenia konkretnych rozwiązań w praktyce.

Jedna z maksym stosowanych w metodzie raportowania A3 brzmi: „Nigdy nie mów swoim pracownikom, co mają zrobić. Jeżeli wydasz im instrukcje, pozbawisz ich poczucia odpowiedzialności za problem.”

Metoda raportowania A3 pozwala na rozwiązywanie problemów dnia codziennego w organizacji. Problemy mamy często zdefiniowane, ale brakuje nam drogi do ich rozwiązania.

W metodzie A3 do rozwiązania problemu możemy zaangażować wszystkich pracowników, nawet tych, którzy nie posiadają odpowiedniej wiedzy z danego zagadnienia.