Akademia Produktywności
TwitterFacebookGoogle

4SIP – For Simple Improving Productivity – dla łatwego zwiększenia produktywności

Czy w Twojej firmie poszczególne działy organizacyjne: produkcja, magazyn, handlowy, marketing, technologia ściśle współpracują ze sobą?

Czy zdarzają się sytuacje, w których z niezrozumiałych przyczyn dochodzi do zaburzenia realizacji ważnego kontraktu?

Czy zdarzają się opóźnienia w realizacji zamówień?

Czy informacje zwrotne, dotyczące realizacji ważnych zamówień, które otrzymujesz od osób zaangażowanych w ich realizację są spójne i kompletne, czy rozbieżne i fragmentaryczne?

Czy na produkcji permanentnie przerywane są zlecenia produkcyjne, aby realizować inne pilne wezwania?

Czy masz realny plan produkcji?

Czy masz realny i zgodny z oczekiwaniami klientów plan sprzedaży?

Czy wszystkie osoby zaangażowane w realizację produkcji znają obłożenie maszyn na ten kwartał, miesiąc, tydzień?

 

Jeżeli na którekolwiek z tych pytań odpowiedziałeś przecząco lub z poważnymi wątpliwościami to znak, że w Twojej firmie panuje właśnie poważny kryzys organizacyjny.

Rozwiązaniem tego stanu jest reorganizacja zasad realizacji podstawowych procesów w Twojej firmie zgodnie z zasadą:

M – motywacja

O – organizacja

K – komunikacja

A – angażowanie

Aby wdrożyć tę nader prostą zasadę w życie i korzystać z efektów jej stosowania, wystarczy zastosować innowacyjne rozwiązanie w postaci 4SIP – For Simple Improving Productivity (dla łatwego zwiększenia produktywności).

 

Dzięki zastosowaniu czterech metod z MOKA ujętych w aplikacji opartej na technologii internetowej, zintegrujesz wszystkich pracowników przedsiębiorstwa, umożliwisz podniesienie efektywności działań poprzez dostęp do niezbędnych informacji potrzebnych poszczególnym użytkownikom aplikacji. Dzięki wprowadzeniu mechanizmu planowania sprzedaży i produkcji oraz wzajemnych powiązań tych planów 4SIP pozwala na osiągnięcie wzrostu efektywności działania przedsiębiorstwa do 25% w ciągu trzech (!) miesięcy od chwili uruchomienia aplikacji i wdrożenia wszystkich uczestników procesów handlowych i produkcyjnych.