Akademia Produktywności
TwitterFacebookGoogle

Nasza misja

Misją Akademii Produktywności jest rozpowszechnienie i spopularyzowanie narzędzi i technik zwiększających efektywność działania przedsiębiorstw.
W ramach Akademii Produktywności prezentujemy metody sprawdzone w praktyce, zweryfikowane podczas kilkudziesięciu wdrożeń w firmach produkcyjnych, sprawdzone w naszych realiach.

Akademia Produktywności to wsparcie dla kadry zarządzającej wszystkich szczebli. To narzędzia umożliwiające zintegrowanie wszystkich pracowników wokół jednego celu – efektywnej pracy.
Akademia Produktywności to również narzędzia monitorowania pracy pracowników – oparte na nowoczesnych technologiach informatycznych, umożliwiają motywowanie pracowników i rozliczanie z efektów pracy.
Akademia Produktywności to połączenie idei Lean Management z udrożenieniem przepływu informacji wewnątrz przedsiębiorstwa. Skuteczna komunikacja wewnętrzna jest najcenniejszym zasobem i czynnikiem zwiększającym konkurencyjność przedsiębiorstwa.
Akademia Produktywności to staranny dobór 6-iu metod sprawdzonych w praktyce. Mogą być stosowane samodzielnie, ale w połączeniu stanowią potężne narzędzie. Wbrew pozorom nie wymagają wielkich inwestycji – oprócz zastosowania jednego, bardzo istotnego czynnika – systematyczności.
Akademia Produktywności to modułowa konstrukcja – można rozpocząć działania od pojedynczego modułu lub równolegle zastosować wszystkie.
Zapraszamy do udziału w naszych cyklicznych edycjach – będą się one odbywać regularnie w całej Polsce .
Dajemy Państwu gwarancję ich skuteczności – przekażemy niezbędną wiedzę i pokażemy na realnych, prawdziwych przykładach firm, jakie efekty można uzyskać stosując te metody.
Zapraszam
Daniel Szałwiński – Twórca i trener Akademii Produktywności